Ceachtanna Gearmáinise do Ghrád 9

A mhic léinn, a chara, tá na céadta ceachtanna Gearmáinise ar ár suíomh. Ar d’iarrataí, rinneamar na ceachtanna seo a ghrúpáil do dhaltaí bunscoile agus ardscoile agus roinneadh iad ina ranganna. Rinneamar catagóiriú ar ár gceachtanna Gearmáinise a ullmhaíodh de réir an churaclaim oideachais náisiúnta a chuirtear i bhfeidhm inár dtír, do mhic léinn 9ú grád agus atá liostaithe thíos.Seo thíos liosta dár gceachtanna Gearmáinise a thaispeántar do mhic léinn 9ú grád ar fud na tíre. Tá liosta aonad na Gearmáine thíos in ord ó simplí go deacair. Mar sin féin, d’fhéadfadh ord na n-ábhar a bheith difriúil i roinnt téacsleabhar Gearmánach agus i roinnt leabhar forlíontach.

Ina theannta sin, agus an ceacht Gearmáinise á theagasc, féadfaidh ord na n-aonad athrú de réir straitéis oideachais an mhúinteora a théann isteach sa cheacht Gearmáinise.

I measc na bpost a thaispeántar go ginearálta go dtí an 9ú grád sa Tuirc tá, ach ní fhéadfaidh siad roinnt aonad a phróiseáil de réir roghanna an mhúinteora Ghearmánaigh, nó is féidir iad a chur leis mar aonaid scoite a phróiseáiltear, féadfar roinnt aonad a cheadú don 10ú rang go dtí an chéad rang eile.


Ceachtanna Gearmáinise 9ú Grád

Beannachtaí na Gearmáine agus Cóid Féin-Réamhrá na Gearmáine

Pátrúin Ginearálta Urlabhra Gearmáine

Patrúin Comhrá Ginearálta sa Ghearmáinis

Pianbhreitheanna Beannachta na Gearmáine

Gearmáinis Kelimeler

Uimhreacha Gearmáinis

Dathanna Gearmáinis

Prónaigh Pearsanta na Gearmáine

Laethanta Gearmáinis

Aylar na Gearmáine, Séasúir na Gearmáine

Aibítir na Gearmáine

Fógraí seilbheacha na Gearmáine

Gearmáinis Artikeller

Ailt áirithe de Der Das Die sa Ghearmáinis

Gearmáinis An raibh ist das?

Léacht Prasens na Gearmáine

Cults Samplacha Prasens na Gearmáine

Gearmáinis Akkusativ

Baill Teaghlaigh na Gearmáine

Uaireadóirí na Gearmáine

Pianbhreitheanna na Gearmáine

Clásail Il na Gearmáine

Gearán Diúltacha Gearmáine

Clásail Cheisteanna na Gearmáine

Torthaí Gearmáinis

Glasraí Gearmáinis

Caitheamh aimsire na Gearmáine

A mhic léinn a chara, de réir an churaclaim náisiúnta oideachais, tá na hábhair a chuimsítear i gceachtanna Gearmáinise sa 9ú grád mar atá thuas. Guímid gach rath ort i do cheachtanna Gearmáinise.Tráchtaireacht