Ceachtanna Gearmáinise do Ghráid 11 agus 12

A mhic léinn, a chara, tá na céadta ceachtanna Gearmáinise ar ár suíomh. Ar d’iarrataí, rinneamar na ceachtanna seo a ghrúpáil do dhaltaí bunscoile agus ardscoile agus roinneadh iad ina ranganna. Rinneamar catagóiriú ar ár gceachtanna Gearmáinise a ullmhaíodh de réir an churaclaim oideachais náisiúnta a chuirtear i bhfeidhm inár dtír do mhic léinn 11ú agus 12ú grád agus atá liostaithe thíos.Mar is eol duit, tá ceachtanna Gearmáinise beagán níos laige sna gráid seo, go háirithe ós rud é go bhfuil an 12ú grád ag ullmhú don scrúdú iontrála ollscoile. I roinnt scoileanna déantar athrá ginearálta agus múintear ábhair nua i roinnt scoileanna. Mar sin, b’fhéidir nach mbeidh liosta na gcúrsaí a thugamar thíos comhoiriúnach go díreach leis na hábhair a mhúintear i scoileanna. Dá bhrí sin, san alt seo, mheasamar go raibh sé oiriúnach an 11ú grád agus an 12ú grád a thabhairt le chéile.

Seo thíos liosta dár gceachtanna Gearmáinise a thaispeántar do mhic léinn 11ú agus 12ú grád ar fud na tíre. Tá liosta aonad na Gearmáine thíos in ord ó simplí go deacair. Mar sin féin, d’fhéadfadh ord na n-ábhar a bheith difriúil i roinnt téacsleabhar Gearmánach agus i roinnt leabhar forlíontach.

Ina theannta sin, agus an ceacht Gearmáinise á theagasc, féadfaidh ord na n-aonad athrú de réir straitéis oideachais an mhúinteora a théann isteach sa cheacht Gearmáinise.

I measc na n-ábhar a thaispeántar de ghnáth gráid 11 agus 12 sa Tuirc tá, ach ní fhéadfaidh siad roinnt aonad a phróiseáil de réir roghanna an mhúinteora Ghearmánaigh, nó is féidir iad a chur leis mar aonaid scoite a phróiseáiltear, féadfar roinnt aonad a cheadú, i.e. 11 rang go dtí an chéad rang eile nó aonad éigin 9. Agus iad sa rang b’fhéidir gur próiseáladh é. Mar sin féin, is iad seo a leanas na hábhair a chuimsítear i gceachtanna Gearmáinise sa 11ú agus sa 12ú grád.


Ceachtanna Gearmáinise 11ú Grád agus 12ú Grád

Uimhreacha Gearmáinis

Orgáin Chorp na Gearmáine

Clásal aidiachta Gearmánach

Uimhreacha Gnáthúla na Gearmáine

Iolra na Gearmáine

Réamhfhocal na Gearmáine

Na hAchtanna Neamhrialta Gearmáinis

Trennbare Verben na Gearmáine

Gearmáinis Konjunktionen

Comhcheilg na Gearmáine

Gearmáinis Perfekt

Plusquamperfekt Gearmánach

Rátálacha Aidiachta na Gearmáine

Genitiv na Gearmáine

Comhchuing aidiachta Gearmánach

A mhic léinn a chara, is iondúil go mbíonn na hábhair a chuimsítear i gceachtanna Gearmáinise sna 11ú agus sa 12ú grád mar atá thuas. Guímid gach rath ort.Tráchtaireacht