Uaireanta Gearmáinis (bás uhrzeit), Uaireanta Gearmáinis rá, Wie spat ist es?

Sa cheacht seo Uaireanta na Gearmáine Clúdóimid an t-ábhar. léacht uaireanta Gearmáinise; Is féidir achoimre a dhéanamh air faoi na ceannteidil fiafraí de cén t-am atá i nGearmáinis, an t-am a insint i nGearmáinis, an t-am a fhiafraí agus a insint i dteanga oifigiúil agus collaíochta.Ar dtús, lig dúinn béim a leagan air sin le go mbeimid in ann an t-am a insint i nGearmáinis, Líon na Gearmáine Is gá go mbeadh eolas an-mhaith ar na huimhreacha Gearmánacha ó 1 go 100 ar a laghad.

Tá sé deacair dúinn na huaireanta a insint gan na huimhreacha Gearmánacha a bheith ar eolas againn go díreach. Uimhreacha Gearmánacha mura bhfuil sé foghlamtha agat go maith, ar an gcéad dul síos tar éis uimhreacha a fhoghlaim go maith Uaireanta na Gearmáine Ba cheart duit oibriú ar an ábhar. Ní féidir leat cloig Ghearmánacha a fhoghlaim gan na huimhreacha a bheith ar eolas agat. Chomh maith leis sin, agus muid ag foghlaim cloig na Gearmáine, níor cheart dúinn smaoineamh mar a deirimid sa Tuircis. Tabharfaimid sonraí thíos. Is ábhar an-tábhachtach é ábhar cloig na Gearmáine, toisc go n-úsáidtear é go minic sa saol laethúil, cosúil le go leor dár n-ábhar eile, agus ní mór é a fhoghlaim go maith, ní mór go leor é a dhéanamh.

Uaireanta na Gearmáine Cuirtear an t-ábhar san áireamh go ginearálta i gcuraclam oideachais na 9ú grád den scoil ard agus is dócha go bhfeicfear é sa 10ú agus sa 11ú grád freisin. Sa chúrsa seo ar a dtugtar cloig Ghearmánacha, scrúdófar na hábhair seo a leanas go mion:

 • Conas iarratas a dhéanamh ar am na Gearmáine?
 • Conas a deir tú na huaireanta cruinn sa Ghearmáinis?
 • Conas a rá leath-cloig na Gearmáine?
 • Conas a rá cloig cheathrú na Gearmáine?
 • Conas a rá uair an chloig agus nóiméad na Gearmáine?

Sa cheacht seo táimid Uaireanta Gearmánacha Déanfaimid iarracht gach gné a chlúdach a oiread agus is féidir. Sa cheacht seo foghlaimeoimid uaireanta iomlána, leathuair an chloig, ráithe uaireanta agus nóiméid a rá i nGearmáinis. freisin Foghlaimeoimid fiafraí agus a rá cén t-am atá sa Ghearmáinis. Foghlaimeoimid na frásaí freisin chun na huaireanta oifigiúla agus na huaireanta a rá i gcomhráite laethúla. Is é atá i gcoincheap an ama ná crios ama, arís ar ár suíomh. Laethanta Gearmáine ba cheart an t-ábhar a fhoghlaim mar choincheap ama freisin. Ar ár suíomh freisin Mí na Gearmáine Tá an t-ábhar atá ainmnithe ar cheann de na hábhair ba chóir a fhoghlaim tar éis uaireanta na Gearmáine. Chomh maith leis sin, más mian leat, tar éis iad seo a fhoghlaim Séasúir Ghearmánacha Is féidir leat brabhsáil freisin ar do shuíomh.

Go mall anois Uaireanta na Gearmáine A ligean ar dul isteach inár n-ábhar. De ghnáth má iarrtar an t-am sa Ghearmáinis agus a rá go múintear an t-am sa Ghearmáinis do dhaltaí 9ú grád i scoileanna, áfach, is féidir léachtaí uaireanta Gearmáinise a thabhairt do mhic léinn nach nglacann ceachtanna Gearmáinise sa 9ú grád nó a ghlacann ceachtanna Gearmáinise ach nach dtógann go leor iad sa 10ú grád.

Mar is eol duit, is é 24 uair an chloig an lá. Inár gcomhráite laethúla, bíodh sé ocht ar maidin nó ocht sa tráthnóna, nuair a fhiafraímid cén t-am é, deirimid ochtar i gcónaí. Mar sin ní déarfaimis fiche a chlog. Tá sé seo fíor i gcomhrá laethúil. In óráidí oifigiúla, áfach, ar an raidió, an teilifís, an nuacht agus na meáin chosúla, déarfar an t-am, agus sa tráthnóna tugtar fiche a chlog air agus ar maidin tugtar ocht a chlog air. Bímid ag caint thar 12 uair an chloig i gcomhráite laethúla, ach i gcomhráite foirmiúla labhraímid thar 24 uair an chloig agus úsáidtear uimhreacha tar éis 12 freisin.

CONAS AN tAM A FHÁIL I GHEARMÁIN?

 • Uaireanta na Gearmáine: Die Uhrzeit

I nGearmáinis, iarrtar ar na uaireadóirí an patrún seo a leanas a úsáid.

Iarr ar Am Gearmáinis

1. Wie spät ist es?
2. Wieviel Uhr ist es?

Wie spät ist es? agus Wieviel Uhr ist es? patrúin cheisteanna sa Ghearmáinis cén t-am é? Ciallaíonn sé. Is féidir leat an dá stionsal a úsáid, ciallaíonn siad araon an rud céanna.
I nGearmáinis, iarrtar an clog ar an mbealach seo.

Mar a fheiceann tú, tá na frásaí Gearmánacha seo i mBéarla Cad é an t-am? ve Cén t-am é? tá cosúlacht ag an gceist.

Faisnéis bhreise mar cad is brí sa ä litir späten focail, conas a fhuaimniú sa chás seo agus méarchlár nach bhfuil cairde faisnéise atá cuimsitheach maidir le conas is féidir é seo a scríobh ar an ä litir Aibítir na Gearmáine Mínítear é inár n-ábhar dar teideal. Más mian leat, is féidir le cairde an topaic sin a léamh.


Ag insint Am Gearmánach

Tar éis foghlaim conas an clog a chur i nGearmáinis, déanaimis machnamh ar conas a insítear na cloig. (mar shampla, ag 1, cosúil le cúig a chlog)
In agallaimh agus comhfhreagras foirmiúil (Formell) úsáidtear na huimhreacha idir 12-24. (mar shampla, nócha nó tríocha huaire ag 20.00-uair an chloig).

 • Formell (Offiziell) Uaireadóirí i nGearmáinis
 • Informell (Inoffiziell) Uaireadóirí i nGearmáinis

Tá difríocht idir úsáid oifigiúil agus neamhfhoirmiúil na gclog i nGearmáinis. neamhfhoirmiúil Úsáidtear úsáid, neamhfhoirmiúil ar a dtugtar nó Inoffiziell Mar sin, tá a fhios agat nuair a bhíonn uaireanta an chomhraic ag insint do Informell nó ag insint Inoffiziell nach bhfuil na huaireanta neamhoifigiúla a úsáidtear sa ghnáthshaol nuair a thagann sé as rud éigin.

Ar an gcaoi chéanna, go foirmiúil nó féachaint offiziell nuair a deir tú rud éigin mar a rá resmi tá a fhios agat gur úsáid oifigiúil é sa saol, i ngníomhaireachtaí oifigiúla, i nuacht, ar an teilifís, ar an raidió.

Sa chás sin, úsáidtear clog na Gearmáine sa saol laethúil Informell Informell i dtéarmaí úsáide úsáid fhoirmiúil ie Formell Déanfaimid breathnú ar an gcéad dul síos ar an úsáid a bhaint as Informell sa saol laethúil. Tar éis dó foghlaim a dhéanamh ar Informell a úsáid, tabharfaimid samplaí d'úsáid Formell ag deireadh an phoist.

Ar an gcéad dul síos, déanaimis tús le huaireanta beachta na Gearmáine a rá.


Ná Luaigh Am Lána i nGearmáinis

Déanaimis machnamh ar na huaireanta beachta ar dtús. Chun an t-ábhar seo a mháistir, ní mór duit na huimhreacha a bheith ar eolas agat ó chroí.
Is é seo a leanas an modh atá le leanúint in uaireanta iomlána:

Es ist ...... Uhr.

Samplaí Lánaimseartha na Gearmáine:

 • Am 5: Es ist fünf Uhr
 • Am 7: Es ist sieben Uhr
 • Am 8: Es ist acht Uhr
 • Am 9: Es ist neun Uhr
 • Am 10: Es ist zehn Uhr
 • Am 12: Es ist zwölf Uhr

Tá sé fünf Clog

Uair cúig

Tá sé vier Clog

Uair ceathrar

Tá sé deich Clog

Uair on

Tá sé ELF Clog

Uair a haon déag

Tá sé an-éasca na huaireanta beachta a rá i nGearmáinis agus sa bhreis ar na samplaí atá tugtha againn thuas, tabhair dúinn an íomhá seo a leanas mar shampla.

Ná Abair Am Gearmánach
Ná Abair Am Gearmánach

Anois breathnaímid ar an dóigh a ndeirtear na leath-uaireadóirí i nGearmáinis.Ná Labhraigh Cloganna Hourglass na Gearmáine

Sa Ghearmáin, déantar leath-cloig a rá tríd an modh seo a leanas.

Ná Labhraigh Cloganna Hourglass na Gearmáine

Es + halb + (+ 1)….

Más ceithre huaire go leith an chloig san uair an chloig, níl na ceithre cinn, ach na cúig.
Ciallaíonn focal Halb leath.
Déanfaimid scrúdú ar na samplaí seo a leanas.

 • Ceithre uair an chloig go leith: Es ist halb fünf
 • Cúig uair an chloig go leith: Es ist halb sechs
 • Sé a chlog ag meán oíche: Es ist halb sieben
 • Ag deich a chlog: Es ist halb elf

Es ist halb sieben

Tá sé leathuair tar éis a sé a chlog

Tá sé ist halb zwei

Tá sé leathuair tar éis a haon a chlog

Es ist halb fünf

Tá sé leathuair tar éis a ceathair

Tá sé ist halb vier

A tríocha tríocha

Tá sé ist halb zehn

Tá sé leathuair tar éis a naoi

Es ist halb elf

Tá sé leathuair tar éis a deich

Tá sé ist halb neun

Tá sé leathuair tar éis a hocht

I nGearmáinis, is féidir leathuair an chloig a rá i gcomhráite laethúla idir an pobal, mar a thaispeántar sna samplaí seo a leanas:

 • halb sieben: sé go leith
 • halb acht: seacht go leith
 • Elf halb: deich go leith
 • go leith: halb zwei
 • dhá go leith: halb drei
 • trí go leith: halb vier

Is éard atá tábhachtach anseo ná go bhfuil sé riachtanach go huaire uair an chloig a úsáid amach romhainn.

Anois tabhair dúinn roinnt pictiúir ar conas a rá leath-cloig na Gearmáine.
Cuidíonn na samplaí léirithe freisin an t-ábhar a dhéanamh níos intuigthe agus níos cuimhne.

Ná Labhraigh Cloganna Hourglass na Gearmáine
Ná Labhraigh Cloganna Hourglass na Gearmáine

* I nGearmáinis, ná déan dearmad a rá go leith roimh an uair go leith.

Ná Labhraigh Clocha Ráithiúla Gearmáinis

Cloig ráithiúla i nGearmáinis a rá an ceathrú cuid anuas ve tá ráithe ann i dhá chéim.

Uaireadóirí na Gearmáine
Uaireadóirí na Gearmáine

Es ist Viertel nach ……………………………… ..

Es ist Viertel vor ………………………………………….

Úsáidtear na frásaí a thugamar thuas chun ceathrú uaire an chloig na Gearmáine a insint.

 1. Es ist Viertel nach …………………. patrún “an ceathrú cuid anuasCiallaíonn sé ". Má théann an ceathrú cuid den uair an chloig go bán le ponc, tugtar an uimhir sin.
 2. Es ist Viertel vor ...................... patrún “tá ráithe annCiallaíonn sé ". Tugtar líon na gceathrú chun na háite a fhágtar bán le ponc.

Idir an dá linn, ná déanaimis dearmad, i gceathrú cloig na Gearmáine, an múnla "ráithe"An focal"ráitheAgus déantar caipitliú i gcónaí ar an gcéad litir den fhocal seo.

Conas a rá go bhfuil am na Gearmáine ceathrú uaire caite?

Deirtear gurb é an clog ceathrú tic mar a thaispeántar sa phatrún seo a leanas é:

Es ist Viertel nach ……………

San abairt thuas, ciallaíonn an focal nach "pas-seachad". Má théann an ceathrú cuid den uair an chloig, tugtar an uimhir sin go dtí an áit phonc. Mar shampla, má tá sé ceathrú tar éis 3, ansin ba chóir duit "drei" a scríobh sa limistéar dotted. Ciallaíonn an focal Viertel ceathrú. Beidh tuiscint níos fearr ar an ábhar leis na samplaí a thabharfaimid anois.

Es ist Viertel nach vier

Tá sé ceathrú tar éis a ceathair

Es ist Viertel Nach Sieben

Ceathrú tar éis a seacht

Es ist Viertel nach neun

Tá an t-am ceathrú tar éis a naoi

Es ist Viertel Nach elf

Tá sé ceathrú tar éis a deich

Es ist Viertel nach zwölf

Tá sé ceathrú tar éis a dó dhéag

Es ist Viertel Nach zwei

Ceathrú tar éis a dó

Es ist viertel nach drei

Ceathrú tar éis a trí

Es ist Viertel nach sechs

Ceathrú tar éis a sé

Samplaí eile de chlog ráithe na Gearmáine:

 • Tá cúig cheathrú ar an am: Es ist Viertel nach fünf
 • An ceathrú cuid an ocht mbliana: Es ist Viertel nach acht
 • Ceathrú ráithe: Es ist Viertel nach vier
 • Tá sé an ceathrú cuid anuas a seacht: Es ist Viertel nach sieben

Conas a Déarfá An Bhfuil Ceathrú Ann I nGearmáinis?

Nuair a deir tú na huaireanta i nGearmáinis a bhfuil ceathrú acu, deirtear go bhfuil siad le feiceáil sa phatrún seo a leanas:

Es Viertel vor ……………

San abairt thuas, ciallaíonn an focal vor "ann, fan". Má tá an ceathrú cuid den uair an chloig ann, tugtar an uimhir sin go dtí an áit phonc. Mar shampla, má tá an ceathrú cuid ag 4 a chlog, ansin ba chóir an áit phonc a scríobh mar “vier”. Ciallaíonn an focal Viertel ceathrú. Beidh tuiscint níos fearr ar an ábhar leis na samplaí a thabharfaimid anois.

Es ist Viertel vor neun

Tá sé ceathrú go naoi

Is é Viertel vor zehn

Tá sé ceathrú go deich

Es ist viertel vor elf

Tá sé ceathrú go dtí a haon déag a chlog

Is é Viertel vor zwei

Tá sé ceathrú go dtí a dó

Is é Viertel vor vier

Tá sé ceathrú go ceithre

Es ist viertel vor drei

Tá sé ceathrú go trí

Es ist Viertel vor zwölf

Tá sé ceathrú go dtí a dó dhéag

Tá sé ist Viertel vor fünf

Tá sé ceathrú go cúig

Es ist Viertel vor sechs

Tá sé ceathrú go sé

Samplaí eile de chlog ráithe na Gearmáine:

 • Tá ceathrú go cúig a chlog ann: Es ist Viertel vor fünf
 • Ráithe go ráithe: Es ist Viertel vor acht
 • Tá ceathrú cuid den am ag: Es ist Viertel vor vier
 • Tá ceathrú go uair an chloig ann: Es ist Viertel vor sieben

Ná Abair German Times i Miontuairiscí

I nGearmáinis, socraítear na miontuairiscí de réir na samplaí seo a leanas.

Es ist ......... vor / nach .........

Ná rá uair na miontuairiscí thuas Is é an chéad uair an chloig an chéad uair an chloig, is é an dara uair an chloig an uair an chloig Déanfaimid thabhairt.

Burada VOR ciallaíonn sé go gciallaíonn an focal-kala agus déan, Táimid díreach luaite go gciallaíonn an focal pas a fháil.

Es ist …………………… .. nach ……………………… ..

Es ist …………………… .. vor …………………………

Sna múnlaí thuas déan, focal ag dul thar bráid, oíche Ciallaíonn sé, VOR Má tá an focal Bhí, kala Ciallaíonn sé. Mar shampla, uair an chloig a rá amhail is go bhfuil sé cúig a chlog.déan,Úsáidtear an focal ”. Uair an chloig a insint mar atá sé a cúig a chlog a rá "VORÚsáidtear an focal ”. Sna múnlaí thuas, tugtar an nóiméad go dtí an chéad phointe, agus tugtar an uair an chloig go dtí an dara pointe.. Ná déan dearmad air seo go hiomlán. Seachas sin, déanann tú mífhaisnéis ar an am. Anois feicfimid ár samplaí d’uaireanta a rá le nóiméid i nGearmáinis.

Tá sé fünf déan, deich.

Uair Na Náisiún Aontaithe cúig ag dul thar bráid

Tá sé deich déan, zwei

Uair a dó on ag dul thar bráid

Tá sé zwanzig déan, drei 

Uair tip fiche ag dul thar bráid

Tá sé funfundzwanzig déan, vier 

Uair ceathrar acu fiche cúig ag dul thar bráid

Tá sé ELF déan, Sieben

Uair seacht a haon déag ag dul thar bráid

Tá sé deich déan, fünf

Uair cúigear acu on ag dul thar bráid

Anois, déanaimis samplaí d’uaireadóirí Gearmánacha atá idir deich agus cúig a chlog a thabhairt.

Tá sé fünf VOR fünf
Uair a cúig cúig Bhí

Tá sé deich VOR drei
Uair a trí on Bhí

Tá sé zwanzig VOR ocht
Uair go hocht fiche Bhí

Tá sé ocht VOR zwei
Uair ina dhá leath ocht Bhí

Tá sé deich VOR vier
Uair ag a ceathair on Bhí

Tá sé zwanzig VOR sechs
Uair go dtí a sé fiche Bhí

Tá sé zwanzig VOR Sieben
Uair go dtí a seacht fiche Bhí

Anois, tabhair samplaí d'uaireanta na Gearmáine atá i láthair agus san am atá caite:

 • Fiche a huaire an chloig is tríocha: Es ist zwanzig nach drei
 • Tá fiche uair is fiche ann: Es ist zwanzig vor drei
 • Tá daichead is cúig daichead ann: Es ist vierzig nach fünf
 • Tá daichead agus cúig daichead ann: Es ist vierzig vor fünf
 • Es ist zehn nach zwei: Tá an t-am dhá go deich
 • Es ist zwanzig nach drei: Twenty hours past three
 • Es ist fünfundzwanzig nach fünf: cúig a chlog is fiche
 • Es ist elf nach sieben: Tá sé seacht a chlog
 • Es ist fünf vor fünf: Tá cúig a cúig a chlog ann
 • Es ist zehn vor vier: Tá deich ag a deich a chlog
 • Es ist zwanzig vor neun: Tá fiche ag a naoi a chlog
 • Es ist acht vor elf: Tá ocht cinn déag a chlog san uair

D'fhonn a bheith in ann uaireanta na Gearmáine a fhoghlaim, caithfimid a rá go gcaithfimid na huimhreacha Gearmáine a bhaint amach an chéad uair.
ár láithreáin uimhreacha gearmáinise Is féidir leat iad a bhrabhsáil trí ghlaoch a dhéanamh orthu:

Boladh na n-uaireanta Gearmáine - Offiziell (Official) Saying

Rinneamar gach ceann de na léachtaí thuas san fhoirm a úsáidtear sa saol laethúil, gan neamhaird a dhéanamh den saol oifigiúil. I gcásanna mar chaint oifigiúil agus comhfhreagras, áfach, labhraítear uaireanta thar 24 uair an chloig. Mar shampla, nuair a thugtar ceithre a chlog dhéag ar mheánlae. Ina theannta sin, úsáidtear an patrún a thabharfaimid thíos le linn uaireanta oifigiúla. Tugaimis cúpla sampla do chásanna mar seo:

Sa Ghearmáinis, scríobhtar nó labhraítear uaireanta mar seo a leanas ar an raidió, teilifís, nuacht agus áiteanna den chineál céanna.

Est ……………………. Uhr ………………………

Sa phatrún thuas, tugann muid an uair an chloig go dtí an chéad áit dotted, agus an nóiméad go dtí an dara háit dotted.

Tá sé deich Clog zwanzig

Uair Na Náisiún Aontaithe fiche ag dul thar bráid

Tá sé drei Clog deich

Uair tip on ag dul thar bráid

Tá sé Sieben Clog vierzig

Uair seacht daichead (seacht daichead ag dul thart)

6:50 : Es ist sechs Clog fünfzig

9:40 : Es ist neu Clog vierzig

22:55 : Es ist zweiundzwanzig Clog fünfundfunfzig

German Time Formell - Tuilleadh Samplaí de Offiziell (Oifigiúil) Ag rá:

 • Es ist zehn Uhr zwanzig: Fiche uair an chloig anuas
 • Es ist acht Uhr fünfundzwanzig: Fiche a hocht ag ocht a chlog
 • 7. 40 Es ist sieben Uhr vierzig
 • 10. 45 Tá sé seo faoi láthair ag fulaingt
 • 20. 55 Es ist zwanzig Uhr fünfundfünfzig
 • 22.30 Eswe zweiundzwanzig Uhr dreißig

Ar deireadh, molaimid go láidir duit scrúdú a dhéanamh ar ár samplaí faire FORMELL-INFORMELL atá ullmhaithe thíos duit.

Ag fiafraí agus ag rá am sa Ghearmáinis
Ag fiafraí agus ag rá am sa Ghearmáinis

Críochnaíonn muid ábhar cloig na Gearmáine anseo, a chairde. Is é an t-ábhar seo, cosúil lenár n-ábhar eile, an treoir is cuimsithí atá scríofa ar chloig na Gearmáine agus níl acmhainní eile ag teastáil uaidh. Guímid gach rath ort i do ghairm bheatha foghlama Gearmáinise.

Is féidir leat gach cineál ceisteanna, tuairimí agus moltaí a scríobh faoinár gceachtanna Gearmáinise sna fóraim Germanx nó sa chuid tuairimí thíos. Tá teagascóirí Germanax ag fanacht le do cheisteanna.

Is mian linn rath.“Cloganna Gearmánacha (die uhrzeit), Ná Inis na Cloig i nGearmáinis, Wie spät ist es?” 87 trácht ar

 1. Maith, ach is lú léamh cloig dhigiteacha, conas a chuirtear an cheist. D'fhéadfadh sé a bheith níos fearr.

  freagra
 2. Tá sé go hiontach, d'fhoghlaim mé cé mhéad ceachtanna nach raibh an múinteoir in ann a mhíniú i 10 nóiméad, go mbeannaí Dia dóibh siúd a d'ullmhaigh é

  freagra
 3. Tá ag éirí go han-mhaith leis, ach is é an t-aon fhadhb atá ann ná go bhfuil sé roinnte ina “fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil” sa lá atá inniu ann, ba mhaith liom go míneofá an t-ábhar seo faoi dhá cheannteideal 🙂

  freagra
 4. Níos déanaí, tá sé leathuair tar éis a ceathair: Es ist halb funf
  leathuair tar éis a cúig: Es ist halb sechs
  Sé a chlog ag meán oíche: Es ist halb sieben
  10:30 am: Es ist halb elfr
  anseo

  freagra
 5. Dia duit, ba mhaith liom go bhféadfá na codanna a scríobh go huimhriúil, creidim dom, bheadh ​​sé i bhfad níos fearr. Mar shampla, dúirt tú go bhfuil sé daichead tar éis a cúig agus dúirt tú Es ist vierzig nach fünf mar fhreagra. Cén fáth nach bhfuil fiche go sé ann?

  freagra
 6. Cé mhéad suíomh ar thug mé cuairt orthu, is é an míniú is fearr anseo, uimhir a deich, cúig réalta?

  freagra
 7. Ní féidir liom buíochas a ghabháil leat go leor. níos tuairisciúla ná an méid a scríobh an múinteoir faoi chloig… Go ​​raibh maith agat……

  freagra
  • obair bhaile Gearmánach ullmhaithe go han-mhaith cabhraíonn siad linn
   Cuidíonn 9ú grád le ceachtanna gearmáinis

   freagra
 8. TÁ UAIREADÓIRÍ GEARMÁINE AMAZING YAAAAAAA
  TÁ SÉANAMH ÁBHAR AN GHEARMÁIN AMAZING AR AN LÁITHREÁN SEO

  freagra
 9. Ní bhfaca mé aon suíomh eile a mhúineann ceachtanna den scoth Gearmáinis, táimid ag obair i gcónaí ar ár gceachtanna sa seomra ranga ar an suíomh seo, tugann ár múinteoir Gearmánach comhairle dúinn i gcónaí ar an suíomh seo.

  freagra
 10. Bhuel, níl a fhios agam mura bhfuil tú míshásta a bhuíochas daoibh, d'fhoghlaim mé an oiread sin buíochais

  freagra
 11. UAIREANTA SA GHEARMÁIN BHÍ SAINMHÍNIÚ NÓ SLÁINTE iontach ÁBHAR. Beannachtaí Ó Ardscoil EOLAÍOCHTA BUCA GACH NÁISIÚN HUUUU

  freagra
 12. BHÍ ÁBHAR NA nUAIREADÓIRÍ Gearmánacha CHÓ Álainn, SO CLÉIR AGUS FÉIDIR A MHÍNIÚ SA SONRAÍ SEO.
  NÍ FÉIDIR LIOM A BHEITH NÍOS FEARR.
  TABHAIR FAOI DEARA AR AN GNÓ SEO FOIREANN LUACH ALMANCAX.COM.
  Geallaim mo bheannachtaí.
  I dteannta CAIRDE EILE A LÉANANN AN ROINN MÚINTEOIREACHTA GHEARMÁIN AG AN OLLSCOIL, TÁIMID DO LÁITHREÁN AN LÁITHREÁN IONCAIM.
  Go raibh míle maith agat, IS MAITH A BHFUIL TÚ i ndáiríre.

  freagra
 13. Cé chomh hálainn a mhínítear ábhar cloig na Gearmáine, níl sé ach iontach! Tá mé buailte go hoifigiúil. múineann an suíomh seo Gearmáinis i ndáiríre.
  Tá tairseach oideachais fíor déanta agat, a deirim halal. Níl aon ábhar whining cosúil le suíomhanna eile.
  Tréaslaím go mór leat agus táim buíoch díot.

  freagra
 14. Is breá liom an tráchtaireacht ar an suíomh seo, conas a mhínítear chomh maith é, déanaim comhghairdeas mór leat 🙂

  freagra
 15. Uaireanta Gearmánacha ACH D'FHÉADFÁ A INSINT SO Álainn IS EOLAS ÁBHAR AN-MIONSONRAITHE. SEO AN GHEARMÁIN UAIREADÓIRÍ IS áille ÁBHAR Sloinneadh.

  freagra

Tráchtaireacht