Rabhadh dlíthiúil

Má chuireann tú isteach ar an suíomh Gréasáin seo (almancax.com nó a chuid fo-fhearainn agus eolairí tuismitheora almancax.com) nó feidhmchlár soghluaiste, má úsáideann tú aon fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin seo nó ar an bhfeidhmchlár soghluaiste seo, glacann tú leis na coinníollacha seo a leanas.Má chuirtear isteach ar an suíomh Gréasáin seo nó ag baint úsáide as an bhfeidhmchlár soghluaiste d’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar aige ar an suíomh nó ar an bhfaisnéis agus ar shonraí eile ar an láithreán, cláir, etc. Níl almancax.com ná a chuid oifigeach freagrach as aon damáistí díreacha nó indíreacha a d'fhéadfadh teacht chun cinn mar gheall ar a úsáid, sárú conartha, tort, nó cúiseanna eile.

Aon Ábhar ar an suíomh Gréasáin nó feidhmchlár soghluaiste; Ní féidir é a athrú, a chóipeáil, a atáirgeadh, a aistriú go teanga eile, a athfhoilsiú, a uaslódáil chuig ríomhaire eile, a phostáil, a tharchur, a chur i láthair nó a dháileadh, lena n-áirítear cód agus bogearraí, gan cead a fháil roimh ré agus an fhoinse a lua. Ní féidir an suíomh Gréasáin nó an feidhmchlár soghluaiste iomlán nó cuid de a úsáid ar shuíomh Gréasáin eile gan cead. Teastaíonn dliteanas dlíthiúil agus coiriúil chun gníomhartha dá mhalairt a dhéanamh. Forchoimeádann almancax.com agus a chuid oifigeach gach ceart eile nach ndeonaítear go sainráite anseo.

Is le húinéirí germancax cóipchearta na n-ábhar go léir ar an suíomh seo (almancax.com nó a fhofhearainn agus fillteáin-eolaire almancax.com) agus ní féidir aon chuid den suíomh a chóipeáil, a lua, fiú go páirteach, in aon mheán gan an cead scríofa roimh ré ó oifigeach germancax, ní féidir iad a stóráil nó a dháileadh.

Cuirtear an fhaisnéis, na táblaí, na tuarascálacha, na dearaí, na cláir agus na naisc ar fad ar an láithreán seo i láthair chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas. Ní fhéadfaidh úsáideoirí faisnéis agus doiciméid a úsáid ach amháin chun críocha faisnéise. Mura luaitear a mhalairt ar na leathanaigh laistigh den láithreán, ní fhéadfar aon doiciméad, leathanach, téacs, íomhá, lógó, grafach, eilimint dearaidh nó eilimint eile laistigh den láithreán a chóipeáil, a bhogadh nó a lua ar an ngréasán, cibé acu chun críocha tráchtála nó ná bíodh, gan cead ó almancax. ní féidir iad a fhoilsiú ná a úsáid ar an idirlíon ná ar aon bhealach (fiú má bhaintear iad ó na taifid chuimhne shealadacha a úsáideann innill chuardaigh dá n-innéacsanna).

Cé go ndéanann almancax.com agus a chuid oifigeach iarracht faisnéis chruinn agus cothrom le dáta a choinneáil ar an láithreán, ní féidir aon ráthaíocht a thabhairt faoi ábhar an tsuímh; Mar sin, ba cheart do chuairteoirí an cás seo a mheas i bhfianaise na faisnéise seo. Mar sin, ní ghlacann almancax.com ná a chuid oifigeach aon fhreagracht as úsáid agus as ábhar an tsuímh. Tá almancax.com agus a chuid oifigeach freagrach as aon earráidí i gcruinneas, tráthúlacht, iomláine, leordhóthanacht agus uainiú na faisnéise atá ar an láithreán, chomh maith le haon earráidí a d’fhéadfadh cur isteach ar threalamh ríomhaireachta nó ar mhaoin eile an chuairteora dá bharr. Ní bhíonn sé freagrach as aon damáiste nó víreas. Forchoimeádann almancax.com agus a chuid oifigeach an ceart chun oibriú an tsuímh a stopadh nó a fhionraí tráth ar bith, le bonn cirt nó gan údar.

Féadfaidh earráidí teicniúla nó clóghrafacha a bheith san fhaisnéis ar an suíomh. Forchoimeádann almancax agus a chuid oifigeach an ceart chun athruithe, ceartúcháin agus feabhsuithe a dhéanamh ar an bhfaisnéis agus ar na téacsanna go léir ar an láithreán, chomh maith leis na táirgí agus na cláir a thuairiscítear ann, ag am ar bith agus gan fógra a thabhairt roimh ré.

D’fhéadfadh naisc a bheith ar ár suíomh Gréasáin chuig suíomhanna eile de chuid tríú páirtithe a cheapann muid a mbeidh spéis ag cuairteoirí iontu. Trí nascadh leis na suíomhanna seo a roghnú, glacann an cuairteoir leis go bhfágann sé nó sí almancax.com agus a údaráis ar an láithreán gréasáin go deonach agus gan aon fhórsa.
Níl aon fhreagracht ar almancax.com ná a chuid oifigeach as ábhar na suíomhanna gréasáin eile ar féidir leat rochtain a fháil orthu ón suíomh seo. Cuirimid in iúl duit leis seo nach bhfuil ábhar na suíomhanna eile a nascann tú leo ó almancax.com agus láithreán gréasáin a chuid oifigeach agus nach mbaineann le almancax.com ná a chuid oifigeach faoi rialú almancax.com agus a chuid oifigeach. Ós rud é go bhfuil naisc ag almancax.com agus a chuid oifigeach ar a láithreán gréasáin chuig na suíomhanna eile seo nach bhfuil cleamhnaithe le almancax.com agus a chuid oifigeach, ní chiallaíonn sé go gceadaíonn almancax.com agus a chuid oifigeach aon fhreagracht as ábhar agus úsáid na na suíomhanna eile seo.

Cé go ndéanann almancax.com agus a chuid oifigeach seiceáil agus monatóireacht go tréimhsiúil ar na leathanaigh agus ar na hábhair ar a gcuireann cuairteoirí / úsáideoirí a gcuid tuairimí in iúl, níl aon oibleagáid orthu é sin a dhéanamh agus ní ghlacann siad le haon fhreagracht as ábhar agus faisnéis ar na leathanaigh seo. Tá sé toirmiscthe teachtaireachtaí maslacha, graosta, clúmhilleadh nó neamhdhleathacha eile a sheoladh chuig ár suíomh Gréasáin. I gcás gníomhaíochta den sórt sin, comhoibreoidh almancax.com agus a chuid oifigeach le húdaráis eile agus comhlíonfaidh siad láithreach na forálacha atá dírithe ar dhaoine a dhéanann gníomhartha mídhleathacha a shainaithint agus iad ag cur ábhar chuig an láithreán.

Coimeádann almancax.com agus a chuid oifigeach an ceart chun athbhreithniú a dhéanamh ar na Téarmaí Úsáide agus na forálacha thuasluaite trí nuashonruithe tréimhsiúla. Cé go gceanglóidh na hathruithe seo cuairteoirí/úsáideoirí chuig an suíomh, moltar dóibh freisin an leathanach seo a athbhreithniú go tréimhsiúil chun eolas a fháil faoi nuashonruithe.

NAISC

D’fhéadfadh naisc chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí a bheith ar ár suíomh Gréasáin. Níl aon fhreagracht orainn as aon suíomh Gréasáin atá nasctha leis ónár suíomh Gréasáin, lena n-áirítear ábhar agus feidhmiú an tsuímh Ghréasáin sin. Ní ghlacaimid le haon dliteanas as polasaithe príobháideachta na láithreán seo agus ní ráthaíocht ar bhealach ar bith go gcloíonn cleachtais chosanta sonraí infheidhme na Láithreán Gréasáin seo leis an reachtaíocht agus na rialacháin ábhartha go léir. Molaimid duit athbhreithniú a dhéanamh ar bheartas príobháideachta gach ceann de na suíomhanna seo sula nochtfaidh tú aon sonraí pearsanta. Má úsáideann tú na naisc seo, fágfaidh tú an suíomh seo.

Thabhairt cothrom le dáta

forchoimeádann almancax an ceart chun aon seirbhísí, táirgí, coinníollacha úsáide an tsuímh agus faisnéis a chuirtear i láthair ar an láithreán a athrú gan fógra roimh ré, chun an suíomh a atheagrú agus a nuashonrú. Tagann athruithe i bhfeidhm chomh luath agus a fhoilsítear iad ar an suíomh. Meastar gur glacadh leis na hathruithe seo trí úsáid a bhaint as an suíomh nó trí rochtain a fháil air. Ní thugtar an t-eolas ar an suíomh cothrom le dáta le bheith cruinn ar chúiseanna éagsúla; Ní féidir le Almancax a bheith freagrach in imthosca ar bith as aon mhoill san athbhreithniú, aon earráid nó easnamh nó athrú ar an suíomh.

AN CHÚIRT ÚDARAITHE

Dearbhaíonn agus geallann aíonna a thugann cuairt ar ár láithreán go nglacann siad le gach iarratas agus míniú ar almancax maidir le cóipcheart an tsuímh. Ní féidir saothair a bhfuil cearta forchoimeádta acu a atáirgeadh, a lua, a fhoilsiú ná a úsáid in aon áit eile gan toiliú a n-úinéirí. I gcás díospóidí a d’fhéadfadh teacht chun cinn de bharr úsáid an tsuímh seo agus/nó maidir leis na téarmaí agus coinníollacha atá san fhógra dlíthiúil agus/nó i dtaca leis an suíomh Gréasáin seo, is é téacs Fógra Dlíthiúil Tuircis an bonn agus údaraítear Cúirteanna Bursa, faoi réir. do dhlíthe Phoblacht na Tuirce.