Gearmáinis Artikeller Léiriú Léacht (Geschlechtswort)

Dia duit, a chairde maithe, an t-eolas faoi ábhar na Gearmáine sa cheacht seo, go háirithe na cairde a fhoghlaimíonn an Ghearmáinis atá aisteach, deacair a thuiscint uaireanta agus a bhfuil deacrachtaí ag go leor daoine tuiscint a fháil orthu Gearmáinis Artikeller Labhróimid faoi.Inár gcéad cheachtanna, luaigh muid gur chóir ceannlitreacha ainmneacha cineálacha i nGearmáinis a scríobh i gceannlitreacha agus go bhfuil alt ag gach ainm ghéineas.

Inár gceacht ar a dtugtar ailt i nGearmáinis, labhróidh muid ar dtús faoi cad is alt ann, cé mhéad cineál alt atá sa Ghearmáinis agus cé na focail atá os comhair na n-alt seo. Faoi dheireadh, déanfaimid an méid a mhíníomar le samplaí a threisiú agus críochnóimid le tástáil ábhair ar ailt na Gearmáine.

Is ábhar an-tábhachtach ábhar ailt na Gearmáine. Caithfear é a fhoghlaim go han-mhaith. Ailt na Gearmáine Ní féidir leat Gearmáinis a labhairt agus a scríobh i gceart gan a fháil amach cé mhéad alt atá ar fáil. Go háirithe in ábhair mar ainmfhocail agus frásaí aidiachtacha alt ar Déanfaidh sé do phost níos éasca faisnéis an-mhaith a bheith agat faoi.

Tar éis duit léacht alt na Gearmáine a léamh, molaimid duit tástáil ábhair alt na Gearmáine a dhéanamh le cúpla ceist ag deireadh an cheachta. Anois, déanaimis ár n-ábhair a thabhairt agus tús a chur lenár gceacht


AIRTEAGAL I GERMAN SUBJECT SUBJECT

AIRTEAGAL: GESCHLECHTSWORT

Is minic a dtugtar an t-alt ar cheann de na hábhair is dúshlánaí i bhfoghlaimeoirí na Gearmáine.
Beidh muid ag dul isteach ar an ábhar seo san alt seo agus tá súil againn go bhfeicfidh tú nach bhfuil sé seo ina cheist an-chasta.
Tugaimid faoi deara má chuimhníonn tú na focail mar aon lena n-alt, ní bheidh mórán fadhb agat leis seo. Ach fós féin, déanfaimid grúpálacha leathana ar an ábhar seo agus scrúdóimid na cineálacha focal a úsáidtear le cén t-alt.
Anois, téigh ar do sheasamh ..

Gearmáinis Artikeller

I nGearmáinis tá cinnirí ainmneacha gnéis agus tá trí chineál ar na géirí seo.
Sa Ghearmáinis, tá ainmfhocail fireann, baineann nó neodrach. Dá bhrí sin, athraíonn an t-alt os comhair an ainm de réir inscne an ainm.

Tá dhá chineál alt i nGearmáinis, agus ailt cinnte sa chéad cheann acu agus ailt éiginnte sa dara ceann.

Sa Ghearmáinis, tugtar earraí áirithe, earraí das agus bás.

Earraí ein agus eine is ea earraí éiginnte sa Ghearmáinis.

Tá alt áirithe agus coincheap alt éiginnte ann i mBéarla freisin. Is féidir le cairde a ghlacann ceachtanna Béarla an t-ábhar a thuiscint níos fearr. I mBéarla, is alt cinnte é an t-alt, agus tá 2 alt éiginnte ann, a agus an. Tá úsáid earra áirithe agus earra éiginnte i mBéarla cosúil leis an úsáid sa Ghearmáinis.

Earraí áirithe agus earraí éiginnte sa Ghearmáinis Dúirt muid go bhfuil dhá chineál alt ann, eadhon.

Mar sin anois a deir sé, ar a dtugtar earraí das agus die Earraí sonracha Gearmánacha Tugaimis faisnéis faoi:

Sa Ghearmáinis, tugtar artikel ar gach ainm ghéineas der, das, bás Faightear ceann de na focail. Níl aon choibhéis Tuircis ag na focail seo agus ní féidir iad a aistriú go hiomlán inár dteanga. Tá na focail seo cosúil le cuid den ainm ina bhfuil siad. Agus ainm á fhoghlaim agat, tá sé fíor-riachtanach a alt a fhoghlaim le chéile amhail is dá mba fhocal aonair é leis an ainm. É der das diRangaítear e focail mar ailt ar leith.

Mura ndéanann tú ach an focal a mheabhrú gan an t-alt a fhoghlaim, ní dhéanfaidh an focal a d’fhoghlaim tú mórán. Ainmfhocail sa Ghearmáinis, uatha, iolrachas, clásail aidiachta agus mar sin de. Tuigfear níos fearr tábhacht na n-alt. Airteagal i roinnt foinsí "definely"Agus i roinnt"sainmhíniúGabhann sé mar ”. Ina theannta sin, giorraítear ailt i go leor foclóirí agus foinsí mar a thaispeántar thíos. Coinnigh i gcuimhne na litreacha giorraithe a thaispeántar.


Sa Ghearmáinis, is é "der" alt na n-ainmneacha inscne a bhfuil a n-inscne fireann.

Sa Ghearmáinis, is é an t-alt "bás" an t-alt le haghaidh ainmneacha inscne le hinscne baineann.

Is é "das" an t-alt ar ainmfhocail inscne gan inscne sa Ghearmáinis.

Mar sin féin, nuair a deirimid inscne an ainmfhocail, tugaimis aird ar na rudaí seo a leanas: Tá sé deacair inscne ainmfhocail sa Ghearmáinis a bheith ar eolas agat, ní féidir leat inscne ainm a thuar ó bhrí an ainm sin. Baineann sé seo go léir le gramadach agus struchtúr focal. Dá bhrí sin, agus focal nua á fhoghlaim, cad é inscne an fhocail sin agus alt Is féidir leat a fháil amach cad é ó fhoclóirí amháin. Cé go bhfuil roinnt modhanna ann chun inscne agus alt focal sa Ghearmáinis a thuar, is é an ceann is cruinne fós é. Go foclóir Gearmáinise chun breathnú agus foghlaim.

Samplaí d’ailt na Gearmáine:

das Buch : Leabhar

der Tisch : masa

bás katze : cat

der Baum : crann

bás Blume : Bláth

das Auto : carr

Samplaí Léirithe d'Úsáid Artikel na Gearmáine

San íomhá seo a leanas tá focal faoi úsáid ealaíne sa Ghearmáinis.
Deir an t-alt sa phictiúr os comhair an ainmneacha na gnéas fireann, mar atá le feiceáil, an gnéas baineann os comhair na hainmneacha airteagal bás, tá na hainmneacha atá lonnaithe i os comhair an neodrach speiceas das article.

Gearmáinis Artikeller
Gearmáinis Artikeller

Is Gearmáinis aon ghaol idir an inscne ar an bhrí na bhfocal, agus mar sin reminiscent an inscne firinscneach de na hainmfhocail seo a firinscneach mar atá i mBéarla, taispeánann an focal nach bhfuil na hinscne baininne an cás mar an baininscne.

Ní féidir inscne ainmfhocail sa Ghearmáinis a fhoghlaim ach trí mheabhrú ón bhfoclóir. Tá géineas na n-ainmfhocal i gcatagóirí áirithe grúpáilte. Chun níos mó a fhoghlaim faoi inscne ainmfhocail sa Ghearmáinis Ainmneacha Gearmáinis Ainmniú Is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar do shuíomh.


Ionadaíocht ar Ailt na Gearmáine i bhFoclóirí

Artikeller Gearmánach I bhfoclóirí, mar atá scríofa againn thuas anois, "der Tisch, die Katze" agus mar sin de. níl siad san áireamh san fhoirm. Ní scríobhtar focail lena n-alt i bhfoclóirí na Gearmáine. Níl ort ach comhartha beag a chur in aice leis an bhfocal agus alt sonraítear cad é. Giorraítear ailt i bhformhór na bhfoinsí mar seo a leanas:

an artikel m veya r carachtair.
bás artikel f veya e carachtair.
das artikel n veya s carachtair.

Mar sin is é seo;
An focal "m" nó "r"
Beidh an "kelimenin" in iúl leis na litreacha f nó e "bás"
Tá sé i gceist a bheith "das" leis an kelmenin a luaitear ag na litreacha n nó s.

m.sh.

Cré a luaitear an I bhfoclóirí na Gearmáine, beag r cuirtear an litir

Cré a luaitear bás I bhfoclóirí na Gearmáine, beag e cuirtear an litir

Cré a luaitear das I bhfoclóirí na Gearmáine, beag s cuirtear an litir

Na litreacha seo freisinr  die  das Is iad na litreacha deireanacha dá n-alt.

Cré a luaitear an tá beagán ann r cuir an litir, bás in aice leis an maol e cuir an litir, das ise s Cuirtear an litir. Na litreacha seo freisinr-due-is Is iad na litreacha deireanacha dá n-alt. Mar shampla, má fheiceann tú litir r in aice leis an bhfocal nuair a fhéachann tú ar fhoclóir, ciallaíonn sé go bhfuil an t-alt a bhfuil tú ag féachaint air in der, ar an mbealach céanna, má tá e in aice leis an bhfocal, ciallaíonn sé go bhfuil an focal bás leis an alt, agus má tá s ann, tá an t-alt das. Roinnt foclóirí MFN litreacha, litreacha mfn maskulin mé, I Femininum, Neutrum Is é an t-inscne fireann inscne-baineann inscne-Neodrach) an chéad cheann de na focail. M litir chuig artikelini, Is é an litir F is die artikelini, Is é N an das artikelini .Go ginearálta, roghnaíonn foinsí agus foclóirí ceann den dá úsáid seo,m - f - n"Nó"r - s - e"Litreacha.

German Certain Artikeller agus Undenermined Artikeller

A chairde, mar a luadh muid, agus muid ag foghlaim focal Gearmáinise agus ag foghlaim focal nua Gearmáinise, ba cheart dúinn cinnte an focal sin a fhoghlaim in éineacht lena alt.

Ag foghlaim focal Cad é an t-alt seo Caithfimid iontas agus breathnú. Ní mór dúinn gach focal a fhoghlaimfimid nua de réir a ailt agus é a scríobh chuig ár gcuid brains ar an mbealach sin.

A chairde, os comhair na bhfocal a úsáidfimid san abairt ailt áirithe le ar eolas, tuigtear go furasta an méid atá i gceist againn, a luadh cheana mínítear rudaí. E.g, "D'ith mé an t-úllTuigtear gur úll a bhí ar eolas roimhe seo an t-úll a luaitear san abairt. Mar sin “D'ith mé an t-úllLe "abairt"D'ith mé an t-úll sin”Tugann pianbhreith an bhrí chéanna. San abairt seo, is é atá i gceist san abairt seo ná "ElmaCiallaíonn sé go dtuigtear gur úll ar a dtugtar úll a luadh níos luaithe, sa lár.

Earraí áirithe i nGearmáinis der - das - bás Thugamar faisnéis faoi na hailt.

Anois, déanaimis roinnt faisnéise a thabhairt faoi na hailt éiginnte sa Ghearmáinis.

Earraí deimhnithe sa Ghearmáinis

Gearmáinis der - das -die seachas earraí áirithe ein agus eine Tá dhá alt éiginnte ann, eadhon.

Ciallaíonn na focail Ein agus eine "ceann" nó "aon". Is féidir iad a aistriú ar an mbealach seo.

Mar sin, cé na focail a úsáidtear na hailt ein agus eine, agus cé na focail roimh na hailt ein agus eine?

Tá an t-alt os a gcomhair ag gach focal fireann agus gan inscne.

Tá gach focal baineann os comhair an ailt eine.

Nó is féidir linn é seo a rá ar bhealach eile. Mar atá luaite againn thuas, ba é an t-alt sonrach d’fhocail ghnéas fireann an t-alt “der”. Ba é an t-alt cinnte d’fhocail gan inscne “das”. Alt “die” ab ea alt na bhfocal inscne baineann.

Is é an t-alt éiginnte ein focail a bhfuil alt cinnte der nó das ann.

Má tá alt éiginnte sna focail a bhfuil bás cinnte acu, is é eine an t-alt.

is féidir linn a rá.

Anois déarfaidh tú é sin os comhair focail Ghearmánacha alt sonrach an mbeidh? Airteagal neamhchríochnaithe an mbeidh Os comhair na bhfocal der - das - bás An bhfaighfear ceann de na hailt nó ein - eine An bhfaighfear ceann de na hailt?

Freagraimid an cheist seo anois. Is é an t-alt sonrach an príomh-airteagalmar sin der-das-die ailt. Nuair a bhíonn focal á fhoghlaim agat, is leor a fháil amach an bhfuil an focal alt, das nó bás. Is léir cén t-alt sonrach ein agus eine a úsáidtear in ionad earraí éiginnte. Mar a luadh muid cheana, Má deir sé alt áirithe d’fhocal Gearmánach, is é ár n-alt éiginnte den fhocal sin.. Más é das an t-alt áirithe d’fhocal Gearmánach, is é ár n-alt éiginnte den fhocal sin freisin., Más alt dísle an t-alt sonrach d’fhocal Gearmánach, is é an t-alt éiginnte den fhocal sin alt eine.

Má tá an focal a úsáidtear san abairt, an t-ainm a úsáidtear, an réad, an t-earra nó cibé rud atá ann, más eol don seolaí nó do dhaoine é freisin, má luadh cheana é, má tá an réad sin feicthe nó curtha ar an eolas faoi. , i mbeagán focal, réad aitheanta Sa chás sin, tá alt áirithe os comhair an fhocail seo le húsáid san abairt.

Mar sin féin, is cuma cén t-ainm, réad, réad, focal atá le húsáid san abairt, mura rud é a bhí ar eolas roimhe seo, más réad é, más réad éiginnte é, ansin an t-alt éiginnte, ie ein - eine , a úsáidtear os comhair an fhocail seo.

Mar shampla, déanaimis dhá abairt dhifriúla a scríobh ag úsáid an ruda thíos:

  • Cheannaigh mé carr
  • Fuair ​​mé an carr sin

Breathnaímid ar an gcéad abairt, “Cheannaigh mé carr"a deir. Má insíonn tú do dhuine gur cheannaigh mé carr, cad a déarfaidís leat? Ó, ádh mór, cad a cheannaigh tú, cén branda, nua nó athláimhe, an méid airgid agus mar sin de, cuireann siad ceisteanna.? Mar sin, mar is féidir a thuiscint ón gcéad abairt, os comhair an fhocail carr sa chéad abairt alt éiginnte i.e. ein nó eine Úsáidfear an t-alt cuí. Mar sin cén ceann a úsáidfear? Gearmáinis le haghaidh focal carr das Auto is é an focal. Is é an t-alt das alt. Mar sin, in ionad das alt áirithe alt éiginnte Úsáidfear é.

Breathnaímid ar an dara habairt. Fuair ​​mé an carr sin a deir. An carr sin mar a dúirt tú a luadh cheana carr. Dealraíonn sé gur carr é a tiomsaíodh, a chonacthas nó a labhraíodh faoi. Más carr aitheanta an carr sa dara habairt seo, ansin in abairt mar seo alt áirithe eadhon der-das - die Úsáidfear ceann de na hailt. San abairt seo toisc gurb é an focal Gearmánach do charr das Auto das Auto Úsáidfear an focal.

Seo an difríocht idir earraí áirithe agus earraí éiginnte.

das Auto: carr

ein Auto: carr

das Buch: leabhar

ein Buch: leabhar

der Tisch: tábla

ein Tisch: tábla

Ailt na Gearmáine Achoimre Ábhar

A chairde, thugamar faisnéis faoi ailt Ghearmánacha, ailt Ghearmánacha, ailt éiginnte, Artikeller Gearmánach Sin uile a dhéanfaimid teagmháil leis ar an ábhar. Tá ábhar na n-alt sa Ghearmáinis ar cheann de na hábhair nach mór staidéar cúramach a dhéanamh air. Sin é an fáth go ndéantar léacht ar ailt na Gearmáine chomh mionsonraithe.

Artikeller Gearmánach Rinneamar iarracht é a mhíniú go fada toisc gur ábhar an-tábhachtach é.

Tá dhá chineál grúpa articel ann sa Ghearmáinis.
I nGearmáinis, déantar tagairt d'ealaíontóirí, do dhaoine a fhaigheann bás, agus do dhaoine.
Tá ailt éiginnte ann freisin, ein agus eine. Tá tuairiscí mionsonraithe ar an dá alt ar ár suíomh. D’fhonn na hailt i nGearmáinis a fhoghlaim, ba cheart staidéar críochnúil a dhéanamh ar ailt áirithe agus ar ailt éiginnte. Anois, déanaimis naisc ábhair le hailt áirithe agus le hailt éiginnte araon.

Cur síos Ábhar Gearr-shainithe na Gearmáine

Gearmáinis Neamhchinnteach Artikeller Ábhar Athrá

Tá 3 artikel sa Ghearmáinis: der, das, die

Tástáil Ábhar na Gearmáine Artikeller

Anois tá cúpla nóiméad againn chun ár dtástáil ábhar ealaíne na Gearmáine a dhíscaoileadh.

A chairde, ar ár dtairseach, atá ar an suíomh Gearmáinise is mó agus is mó éilimh sa Tuirc, tá alt Gearmánach a scríobhadh faoin iliomad cúrsaí atá ar fáil. Trí chuardach a dhéanamh ar an gcuid cuardaigh dár suíomh nó Artikeller Gearmánach is féidir leat teacht ar na cúrsaí go léir a rinneamar faoi arteller na Gearmáine trí chliceáil ar theideal an ábhair.

Féadfaidh tú aon cheisteanna agus tráchtanna a scríobh faoinár gceachtanna Gearmáinise ar fhóraim almancax nó sa chuid tuairimí thíos. Is féidir le baill almancax do chuid ceisteanna uile a phlé.

Mura bhfuil a fhios agat cén ordú a leanfaidh tú na ceachtanna Gearmáine, Léirithe faoi réir na GearmáineIs féidir leat ár. De réir an ordaithe seo, is féidir leat ár gceachtanna Gearmáinise a leanúint céim ar chéim.

Is mian le foireann almancax rath ...9 dtrácht ar “Míniú ar Airteagail na Gearmáine (Geschlechtswort)”

  1. Ich brauche ein Auto das dan das dan Dúirt mé go bhfuil BMW maith orm nuair a bhíonn giorrúchán ann uait a thuilleadh?

    freagra
  2. Tá mé 9. Tá mé ag dul a bheith ina rang sa Ghearmáinis. is féidir leis na hailt seo a iarraidh ort conas a thuigfeá an múinteoir buíoch leat má chabhraíonn tú.

    freagra

Tráchtaireacht