Forainmneacha pearsanta Béarla

1

Sa cheacht seo, clúdóimid forainmneacha pearsanta Béarla, i bhfocail eile, forainmneacha pearsanta Béarla. De ghnáth múintear forainmneacha pearsanta Béarla i ranganna Béarla 9ú grád nó 10ú grád mar athrá ar ardscoileanna.

Cé mhéid atá Pronouns Pearsanta Béarla?

Foghlaim Béarla Tá sé chomh riachtanach an teanga seo a fhoghlaim i gceart agus is gá. Ag an bpointe seo, ceann de na chéad ábhair a dtiocfaimid orthu i gceachtanna Béarla ón mbunscoil ná forainmneacha pearsanta. Forainmneacha pearsanta Béarla; i go leor téacsleabhar forainmneacha pearsanta Gabhann mar.

Forainmneacha pearsanta (i gcás focail a ghlacann áit ainmfhocail phearsanta)forainm pearsanta) ainmnithe. Tá forainmneacha pearsanta Béarla thar a bheith éasca a thuiscint. Sa Tuircis, is féidir linn frása mar "chuaigh sé as baile" a úsáid agus an abairt "chuaigh m'athair as baile". I mbeagán focal, tá sé de phribhléid againn a rá "rinne sé é seo", "chuaigh sé ann" gan cur isteach ar bhrí na n-abairtí. Is forainm pearsanta é an “he” in abairtí den sórt sin.

I mBéarla, díreach mar atá sa Tuircis, tá sé chineál éagsúla ann, trí uimhir uatha agus trí iolra. forainm pearsanta a bhíonn ar siúl. Ach, forainmneacha pearsanta uatha “O” eatarthu; roinnte ina thrí freisin. Is é sin le rá, úsáidtear trí fhorainm pearsanta éagsúla: d’fhir, do mhná agus do rudaí agus d’ainmhithe. Ag an bpointe seo, tagann an difríocht idir Tuircis agus Béarla chun cinn. Cé go n-úsáidtear "he" le haghaidh Ahmet, Ayşe agus cat sa Tuircis, úsáidtear forainm pearsanta difriúil do gach duine nó rud i mBéarla.

Forainmneacha pearsanta Béarla ann i dtrí chás éagsúla. Ainmneach; Cé gur forainm é cuspóir a dhéanann post, is é sin, sa chás ainmneach, siombalíonn sé na forainmneacha pearsanta sealbhacha atá dírithe ar phost.

AIRGEAD A DHÉANAMH AR AN IDIRLÍN LEIS APPS AIRGEAD A SÁBHÁILTEACHT

Cliceáil, TÚS A DHÉANAMH AIRGEAD Ó DO FÓN

Pronouns Ainmniúil

forainmneacha ainmniúla; tagraíonn sé d’fhorainmneacha pearsanta a bhfuil cur amach ag gach duine orthu. Mar sin is iad na forainmneacha pearsanta Béarla atá ar eolas againn. Seo a leanas iad.

 • I - I.
 • tú - tusa
 • Sé - Sé
 • sí-O
 • é - é
 • Táimid - muid
 • tú - tusa
 • siad - siad

Is féidir linn forainmneacha pearsanta a mhíniú le samplaí éagsúla.

 • Táim ag déanamh staidéir ar an mBéarla ag an nóiméad seo.
 • Is duine maith den sórt sin tú.
 • Ní maith leis codladh ar feadh uaireanta.
 • Bhí gráid mhaith aici ar scoil ard.
 • Is peann é. Ná húsáid é.
 • Táimid chun cuairt a thabhairt ar ár seanmháthair an tseachtain seo chugainn.
 • An bhfuil tú chun bheith linn?
 • Níl siad ag iarraidh teacht ar scoil.

Pronouns Cuspóir

Tagraíonn sé do na forainmneacha pearsanta a chiallaíonn a bhfuil an obair dírithe orthu.

 • mise - mise, mise
 • Tú - tusa, tusa
 • Eisean - dó, léi
 • Aici - dó, di
 • é - dó, di
 • linn - linn, linn
 • Tú - tusa, tusa
 • Iad - iad, iad

Forainmneacha oibiachtúla Is féidir linn roinnt samplaí a lua.

 • Tá sé ag caint mar gheall ormsa!
 • Níl mé ag iarraidh labhairt leat!
 • Ní thaitníonn ár múinteoir bunscoile leis
 • Phóg Tolga í. Bhí iontas ar gach imoibriú.
 • Tabhair dom é! Is é ár marcóir boird ranga é.
 • Luigh m’athair linn. Níor fhill sé ag deireadh na míosa.
 • Ní spéis leat é! Labhair faoi do ghnó le do thoil!
 • Níor thug Sarah cuireadh dóibh toisc go raibh argóint aici le Melisa.

Pronouns Possessive

seilbh forainmneacha pearsanta tugtar

 • Mianach - mianach
 • mise - mise
 • Ag mothú - a chuid
 • Hers - a chuid
 • a - aige
 • Is linne - linne
 • mise - mise
 • inniúlacht siúd - inniúlacht siúd

Bíonn sé deacair ar go leor mac léinn iad a thuiscint forainmneacha sealbhacha Is féidir linn an t-ábhar a mhíniú le cúpla sampla!

 • An raibh a fhios agat gur liomsa an leabhar nótaí?
 • Ní oibríonn mo ghuthán! Tabhair leat mise le do thoil!
 • Is é an teach ar an choirnéal a.
 • Tá an mála bándearg léi.
 • Níor chóir duit leabhar a mheas de réir a chlúdaigh.
 • Is linne an baile seo. Féadfaidh tú teacht am ar bith is mian leat.
 • Is leatsa an dinnéar. Is féidir leat a ithe anois.
 • Is é an cat atá acu. Tá sé an-tarraingteach.

Liosta Comhchoiteann Pronouns Pearsanta Béarla

 • I: Mise / Mise: Mise / Mise: Mise, Mise
 • Tusa: Tusa / Is mise: Is mise / Leat: Tusa, Tusa
 • Sé: Eisean / Mothú: A (Eisean: Eisean, Eisean
 • Sí: Eisean / Hers: Hers / Her: Eisean, Eisean
 • Sé: Sé / Sé: Eisean, Eisean / Níl aon fhorainm “aige” d’ainmhithe neamhbheo!
 • Táimid: Táimid / linne: linne / linne: Linn, Linn
 • Tusa: Tusa / Is mise: Is mise / Leat: Tusa, Tusa
 • Siad: Siad / Siad: Iad / Siad: Iad siúd

Pianbhreitheanna Pronouns Pearsanta Béarla

Forainmneacha pearsanta a thuiscint Tá sé tábhachtach cleachtadh a dhéanamh ar do shon. Ag an bpointe seo, déanfaimid iarracht soiléiriú a dhéanamh le samplaí ionas go mbeidh tú in ann an t-ábhar a thuiscint.

 • … .. Táim i mo shuí ar an tolg.

Mar is féidir leat buille faoi thuairim, ba chóir go dtiocfadh an forainm pearsanta "Mise" sa bán san abairt seo. Is é "am" an leagan uatha den chéad duine den bhriathar cúnta. Dá bhrí sin, litriú ceart na habairte; Is é a bheidh ann “Táim i mo shuí ar an tolg”.

 • … .. ag féachaint ar an teilifís. Níor chóir dúinn cur isteach orthu.

Ba chóir go dtiocfadh an forainm pearsanta “They” sa bán. D’fhéadfadh an forainm “tú” teacht freisin. Mar sin féin, is féidir linn a rá gurb é an forainm pearsanta riachtanach anseo an forainm iolra tríú duine "Siad", ós rud é go leanann an abairt "níor cheart dúinn cur isteach orthu".

 • An bhfuil ... ón Tuirc? Ní fhaca mé tú roimhe seo.

Is é an spás anseo "Tú". forainm uatha an dara duine Caithfidh tú teacht. D’fhéadfadh an forainm “siad” teacht freisin. Tuigimid, áfach, gurb é an duine atá i gceist anseo an dara duine uatha, mar a leanann an abairt “Ní fhaca mé tú anseo roimhe seo”.

 • ... ag dul abhaile. Ar mhaith leat rud éigin a rá leis?

Ba chóir go dtiocfadh "sé" sa bán anseo. forainm uatha tríú duine ar chóir é a úsáid. D’fhéadfadh an forainm She nó It teacht freisin. Tuigimid, áfach, gurb é an duine atá i gceist anseo an tríú duine uatha, ós rud é go leanann an abairt "Ar mhaith leat rud éigin a rá leis".

 • Féach orthu! ..... ag imirt peile le chéile.

Ba chóir go dtiocfadh “siad” sa bán anseo. forainm iolra tríú duine ar chóir iad a úsáid. Cheana féin, ós rud é go ndeir an chéad abairt “féach orthu”, tuigtear gurb é atá i gceist anseo ná an tríú duine iolra.

 • …. Is lá iontach é inniu.

Ba chóir go dtiocfadh “é” sa bán anseo. forainm uatha tríú duine ar chóir é a úsáid. San abairt seo, a chiallaíonn "is lá an-mhaith é inniu", tá an tríú duine uatha ag teastáil le húsáid i gceart.

 • Tá Béarla á labhairt acu. Tá ár gceachtanna Béarla cabhrach dúinn.

Ba chóir go dtiocfadh "muid" sa bán anseo. Is é sin le rá, an forainm iolra céad duine ba chóir dúinn a úsáid. San abairt eile, tuigtear gurb é atá i gceist leis an abairt "Tá ár gceachtanna Béarla thar a bheith úsáideach" an chéad duine iolra.

 • Gnó…. Deirfiúr Kevin?

Mar is féidir leat buille faoi thuairim, ba chóir go dtiocfadh “Sí” sa bán anseo. I bhfocail eile, tríú duine uatha ba chóir forainm a úsáid. D’fhéadfaí an forainm “he” nó “it” a úsáid freisin. Tuigtear, áfach, gur bean an duine atá i gceist leis an téarma “deirfiúr Kevin”. Dá bhrí sin, bíonn gá leis an bhforainm "Sí".

 • …. ag snámh sa linn. Níl mé ag iarraidh cuireadh a thabhairt duit.

Ba chóir go dtiocfadh “Tú” sa bán anseo. Is é sin le rá, an forainm uatha dara duine ba chóir duit a úsáid. D’fhéadfadh an forainm “We or“ They ”teacht freisin. Mar sin féin, ós rud é go ndeir an dara habairt "Níor theastaigh uaim cuireadh a thabhairt duit", is féidir linn a rá gurb é "Tú" an forainm pearsanta ceart anseo.

 • An bhfuil…. sa phictiúrlann? Ní féidir liom iad a fheiceáil.

Ba chóir go dtiocfadh “siad” sa bán anseo. forainm iolra tríú duine ar chóir iad a úsáid. D’fhéadfadh an forainm “tú” teacht freisin. Mar sin féin, ós rud é go n-úsáidtear an abairt "Ní féidir liom iad a fheiceáil" sa dara habairt, is féidir linn a rá gurb é "They" an forainm pearsanta ceart anseo.

Cleachtaí Foirmeacha Cuspóra Béarla

 • Tugann an múinteoir i gcónaí na daltaí

San abairt seo, leagtar béim ar chuid “na mac léinn”. Ó luaitear an tríú duine iolra, cuirtear "na mic léinn" in ionad "iad aIs féidir an forainm "" a úsáid. Is é sin le rá, is abairt í ar féidir a athscríobh mar “tugann an múinteoir obair bhaile dóibh i gcónaí”.

 • Táim ag léamh leabhar do mo dheirfiúr bheag.

San abairt seo, feicimid go bhfuil béim ar an gcuid "mo dheirfiúr bheag". Is féidir an forainm "léi" a úsáid in ionad "mo dheirfiúr bheag" ós rud é go luaitear é san tríú pearsa uatha. Is é sin le rá, is abairt í ar féidir a athscríobh mar “Tá leabhar á léamh agam di”.

 • Tá na buachaillí ag marcaíocht a rothair.

San abairt seo, leagtar béim ar an gcuid "a rothair". Is féidir an forainm "iad" a úsáid in ionad "a rothair" ós rud é go luaitear an t-iolra tríú duine (neamhbheo). Is é sin le rá, “Tá na buachaillí ag marcaíocht iad aIs abairt í "is féidir a athscríobh mar.

 • Tá m'athair ag scríobh litir chuig John.

San abairt seo, is féidir an tríú pearsa uatha a chur in ionad an Eoin a bhfuil líne faoi. Ó tharla gur ainm fireann é Seán, is féidir an forainm pearsanta "dó" a úsáid in ionad Eoin. Is é sin le rá, "Tá m'athair ag scríobh litir chuige"

 • Níl a fhios agam an freagra.

San abairt seo, is féidir an forainm uatha (neamhbheo) tríú duine “é” a úsáid in ionad an “an freagra” a bhfuil líne faoi. Is é sin le rá, is abairt í ar féidir a athscríobh mar “Níl a fhios agam é”.

 • Tá Sally ag dul a fheiceáil maria.

San abairt seo, leagtar béim ar an ainm Maria. Ó tharla gur ainmfhocal baineann í Maria, is féidir an forainm tríú duine a úsáid in ionad Maria. Is é sin le rá, is féidir é a scríobh mar “Tá Sally chun í a fheiceáil”.

 • Oscail an fhuinneog, le do thoil!

San abairt seo, is féidir an forainm uatha (neamhbheo) tríú duine a úsáid in ionad an fhocail a bhfuil líne faoi "an fhuinneog". Is é sin le rá, is abairt í ar féidir a athscríobh mar “oscail í, le do thoil”.

 • an féidir leat a rá na daoine an bealach chuig an aerfort, le do thoil?

In ionad na “ndaoine” a bhfuil líne fúthu san abairt seo, “iad aIs féidir an forainm "" a úsáid. Dá bhrí sin, ba cheart dúinn a rá gur féidir an abairt a scríobh mar “an féidir leat an bealach chun an aerfoirt a insint dóibh, le do thoil”.

 • Tá na leabhair do Peter.

Is ainm fireann é Peter. Mar sin, in ionad Pheadair forainm uatha tríú duine ar fáil. Ba chóir a thabhairt faoi deara gur féidir an abairt a scríobh mar “tá an dornálaíocht dó”.

 • Is féidir leat cabhrú mo dheirfiúr agus mise, le do thoil?

Ciallaíonn “mo dheirfiúr agus mise” mise agus mo dheirfiúr mar an chuid a bhfuil líne faoi. Ag an bpointe seo, ba chóir a lua go gciallaíonn an abairt "an féidir leat cabhrú linn". "linn" in ionad "mo dheirfiúr agus mise" forainm pearsanta is é sin, is féidir forainm iolra an chéad duine a úsáid. Ba chóir a lua go scríobhfar an abairt mar “an féidir leat cabhrú linn, le do thoil”.

Pronouns Possessive - Cleachtaí Aidiachtaí Seilbh

 • An é an cupán seo ..... (do cheann / mise)?

Maidir le sreabhadh na habairte, ba cheart go dtiocfadh "mise". "An leatsa an cupán seo?" "Toisc gur abairt í le brí"Is mise leBa chóir a úsáid.

 • Is é an caife… .. (mo / mianach)

Le sreabhadh na habairte "mianach“Caithfidh teacht. Ba chóir “mianach” a úsáid mar gur abairt í le brí “is liomsa an caife seo”.

 • Is é an cóta sin ..... (aici / aici)

Le sreabhadh na habairte "dá cuid“Caithfidh teacht. Ba chóir “dá cuid” a úsáid mar gur abairt í le brí “is é an seaicéad seo é”.

 • Tá sé ina chónaí i…. (léi / léi) teach

Maidir le sreabhadh na habairte, ba cheart go dtiocfadh "gach". Ba chóir “gach” a úsáid mar gur abairt í a chiallaíonn “tá sé ina chónaí ina theach”. “gach teachIs é sin, ba cheart “í” a úsáid mar ainmfhocal i ndiaidh an fhorainm i bhfoirm a thí.

 • B’fhéidir gur mhaith leat …… (d’fhón / mise).

Maidir le sreabhadh na habairte, ba chóir go dtiocfadh "do". Ós rud é go n-úsáidtear "do ghuthán" mar sin, ba chóir "do" a úsáid in ionad "mise".

 • Is é an carr nua …… (a gcuid féin)

Le sreabhadh na habairte "iad féin“Caithfidh teacht. Ba chóir “inniúlacht siúd” a úsáid mar gur úsáid é mar “is é an carr seo iad”. Ní fhéadfaí “Their” a úsáid ach an abairt a thógáil mar “Tá a gcarr nua”.

 • Chócaráil sí… .. (ár gcuid / ár gcuid) bia

Maidir le sreabhadh na habairte, ba cheart go dtiocfadh “ár”. Toisc go gciallaíonn sé "chócaráil sé ár mbia".

 • Ná seas ar…. (mo / mianach) chos

Le sreabhadh na habairte "my“Caithfidh teacht. Mar gheall ar, tá úsáid “mo chos” ar fáil.

 • Thug sí…. suitcase (aici / aici)

Maidir le sreabhadh na habairte, ba cheart go dtiocfadh "gach". Úsáidtear “gach culaith”. Is é sin le rá, tá an t-ainmfhocal i ndiaidh na forainm.

 • Bhuail mé …… (a gcuid /iad féin) Máthair

Maidir le sreabhadh na habairte, ba cheart go dtiocfadh “a gcuid”. Ní féidir "máthair Theirs" a úsáid. Anseo, dá gcuirfí béim ar an bhfrása "a máthair", d'fhéadfaí "inniúlacht siúd" a úsáid ina ionad. Mar sin féin, níl aon úsáid den sórt sin san abairt seo.

 • An bhfuil seo …. (a gcuid / a gcuid) caife?

Maidir le sreabhadh na habairte, ba chóir “a gcuid” a thabhairt isteach. Mar a tharla sa sampla roimhe seo, ós rud é go leanann an forainm an t-ainmfhocal san abairt, forainmneacha sealbhacha ní féidir iad a úsáid.

 • Is é an scairf liath… (mo / mianach)

Maidir le sreabhadh na habairte, ba chóir “mianach” a thabhairt. Mar gheall, san abairt, is mian béim a leagan ar cé leis na hearraí. Seachas sin, chaithfí é a úsáid mar "seo mo scairf liath".

 • Is é an rothar dearg sin…. (ár / linne)

Maidir le sreabhadh na habairte, ba chóir “ár gcuid féin” a thabhairt. San abairt seo, is mian béim a leagan ar cé leis na hearraí. "Is liomsa an rothar dearg" mar a chiallaíonn sé "iompróidhBa chóir a úsáid.

Mar thoradh air sin, forainmneacha pearsanta i mBéarla Tá sé thar a bheith éasca a thuiscint. ainmniúil, oibiachtúil, possessively Is féidir linn a rá go ndéantar forainmneacha pearsanta a ghrúpáil i dtrí ghrúpa éagsúla. Le go leor cleachtadh, beidh an t-ábhar furasta a thuiscint.

Gach duine againn ón scoil bhunscoile Béarla Feicimid an ceacht. Is mór an pléisiúr dúinn cuid den cheacht seo; I gcás roinnt daoine, is céasadh é atá ag teastáil chun deireadh a chur leis a luaithe is féidir. I saol an lae inniu, áfach, ina gcaithfidh daoine teorainneacha a thrasnú, níor cheart féachaint ar an mBéarla mar ábhar éigeantach cosúil le matamaitic nó eolaíocht. Mar gheall ar, i saol an ghnó agus i ngach gné den saol laethúil is féidir leat smaoineamh. Béarla ar eolas agat Tá sé anois ina riachtanas seachas ina riachtanas. Ba cheart claontachtaí daoine faoin mBéarla a chur ar fáil ar an gcúis seo. Gach duine ó mhac léinn naíolanna cúig bliana d’aois go hoibrí oifige 2020 bliain d’aois na laethanta seo sna 35idí Béarla Ba chóir iarracht a dhéanamh foghlaim.

Stair an Bhéarla

Ar smaoinigh tú riamh faoi stair an Bhéarla, an teanga is mó a labhraítear ar domhan in éineacht leis an Spáinnis? Téann teacht chun cinn an Bhéarla siar go dtí an 5ú haois AD. Cuireadh tús le turas an Bhéarla go dtí an lá inniu le trí threibh Ghearmánacha a tháinig i dtír ar thailte na Breataine ag an am sin. Le linn socrú na dtreibheanna Gearmánacha, labhraíodh an teanga Cheilteach ar ithir na Breataine. Mar sin féin, tá a lán rudaí athraithe ag díbirt cainteoirí na teanga seo go háiteanna éagsúla.

Idir 450 agus 1100 AD, rinne na treibheanna Gearmánacha ionracha a luaitear thuas Béarla Fuarthas amach gur labhair siad teanga a d’ainmnigh siad. Mar sin féin, ní raibh aon rud i bpáirt ag an sean-Bhéarla le Béarla an lae inniu maidir le fuaimniú nó litriú. Nuair a fhéachaimid ar Bhéarla an lae inniu, ba cheart dúinn a rá go bhfuil go leor de na focail a úsáidtear spreagtha ag an sean-Bhéarla a bhfuilimid ag caint air, cé gur athraigh sé thar na blianta.

Leis an mbliain 1100, d’fhorbair agus chuaigh an Béarla isteach sa tréimhse Mheán-Bhéarla, díreach mar a bhí sa Mheán-Aois. An tréimhse seo; Lean sé ar aghaidh go dtí tús na 1500idí. Sa bhliain 1066, nuair a rinne William Conqueror concas agus forghabháil Shasana, ar a dtugtar Diúc Normainn, thosaigh roinnt pribhléidí sa tsochaí ó thaobh teanga de.

An chuid íochtarach den daonra, mar atá sa chóras caste san India Béarla Agus iad ag labhairt, labhair muintir na hardranganna Fraincis. Mar thoradh ar an staid seo, sa 14ú haois, tháinig teanga ar a dtugtar an meán-Bhéarla chun cinn mar gheall ar fhocail de bhunadh na Fraince a bheith sa Bhéarla. Ba chóir dúinn a rá nach bhfuil aon úsáid reatha ag an teanga seo agus fiú go bhfuil a tuiscint teoranta.

Forbairt Shasana Ag smaoineamh air seo, is féidir linn a rá go dtagann Béarla nua-aimseartha ar deireadh. Is féidir linn a rá go gclúdaíonn an tréimhse seo na blianta 1500 go 1800. Mar thoradh ar na forbairtí polaitiúla agus eacnamaíocha sa 16ú haois, thosaigh muintir na Breataine ag cumarsáid le pobail eile. Leis an Renaissance, tháinig go leor focal agus nathanna nua isteach sa teanga.

Ina theannta sin, ba é aireagán an phreas clódóireachta forbairt a chuir dlús le teacht chun cinn teanga le stádas clóite. Sa chéad phróiseas eile, ullmhaíodh an talamh le haghaidh teacht chun cinn focail nua-aimseartha a bhuíochas leis an Réabhlóid Thionsclaíoch agus an teicneolaíocht. Ina theannta sin, bhí an fhíric gur chlúdaigh Impireacht na Breataine an ceathrú cuid den domhan le himeacht ama mar fhachtóir a chuaigh i bhfeidhm ar fhorbairt an Bhéarla.

Mar fhocal scoir, is féidir linn a rá go ndeachaigh an Béarla trí go leor céimeanna luachmhara thar na blianta agus gur tháinig sé go dtí an lá inniu.

Cén Fáth Ar Féidir Linn Béarla a Fhoghlaim?

Gach duine, gan eisceacht, ó na 1990aidí luatha Béarla Deir sé go bhfuil an fhoghlaim riachtanach. Mar sin féin, in intinn a lán daoine, le sár-iarracht agus forainmneacha pearsanta Béarla Tá comharthaí ceiste ann faoi cé chomh riachtanach agus atá an fhoghlaim. i scoileanna Oideachas Béarla Tá leibhéal na naíolanna sroichte aige anois! Agus freisin, Béarla Tá sé dodhéanta seasamh ar bith a bhaint amach i saol an ghnó gan é a bheith ar an eolas! Is é sin le rá, is féidir linn a rá go héasca go mbíonn Béarla i ngach gné den ghnó agus den saol laethúil.

 • Cé go dtugtar 400 milliún ar líon na gcainteoirí dúchais Béarla, beagnach 1.5 billiún duine ar fud an domhain Béarla ag labhairt. Is é an Béarla an teanga is bailí i ngach cearn den domhan gnó, oideachais, ealaíon, cultúir agus siamsaíochta.
 • Béarla Má tá a fhios agat, is féidir leat coinneáil suas leis an athrú domhanda. Is é sin le rá, beidh deis agat foghlaim faoi na forbairtí i ngach cearn den domhan.
 • Béarla Má tá a fhios agat, ní bheidh ort fanacht go ndéanfar na hacmhainní atá scríofa sa teanga seo a aistriú go Tuircis le léamh. Beidh Béarla ag teastáil uait ní amháin chun leathnú thar lear, ach freisin chun a bheith ar an gceann is fearr i do cheantar.
 • Béarla Méadóidh sé seo do fhéinmhuinín. Beidh tú ag mothú i bhfad níos fearr nuair a éireoidh leat sa mhéid a dhéanann tú. Ina theannta sin, de réir mar a fhoghlaimíonn tú agus a labhraíonn tú Béarla, gheobhaidh tú meas ar do thimpeallacht.
 • Má fhoghlaimíonn tú Béarla ag leibhéal os cionn-idirmheánach i dtéarmaí critéar léitheoireachta, éisteachta, scríbhneoireachta agus labhartha, ní chaillfidh tú aon deiseanna fostaíochta nó oideachais a thiocfaidh chun cinn.
 • Teanga an oideachais sna hollscoileanna is fearr sa Tuirc Béarla Is féidir linn a rá go bhfuil. Ag scoileanna ar nós Ollscoil Boğaziçi, Ollscoil Theicniúil an Mheánoirthir agus Ollscoil Bilkent, múintear gach cúrsa i mBéarla XNUMX%. Má tá Béarla ar eolas agat, is féidir leat pas a fháil i scrúduithe ullmhúcháin scipeála na scoileanna seo. Féadfaidh tú a bheith rathúil freisin i do chúrsaí i do roinn.
 • Ar deireadh, Forainmneacha pearsanta Béarla Ní mór dúinn a rá go bhfuil an fhoghlaim thar a bheith tábhachtach d’fhorbairt na hinchinne. Agus tú ag foghlaim aon teanga iasachta, oibríonn d’inchinn le teicníc dhifriúil seachas an córas smaointeoireachta a bhfuil sí cleachtaithe leis. Má labhraíonn tú agus má scríobhann tú struchtúir éagsúla abairtí go líofa, feabhsóidh tú d’intinn agus do chuimhne araon.
leabhar foghlama na Gearmáine

A chuairteoirí a chara, is féidir leat cliceáil ar an íomhá thuas chun ár leabhar foghlama Gearmánach a fheiceáil agus a cheannach, a thaitníonn le gach duine ó bheag go mór, atá deartha ar bhealach thar a bheith álainn, tá sé ildaite, tá neart pictiúir ann, agus tá an-mhionsonraithe ann agus léachtaí Tuircis intuigthe. Is féidir linn a rá le suaimhneas intinne gur leabhar iontach é dóibh siúd atá ag iarraidh Gearmáinis a fhoghlaim ina n-aonar agus atá ag lorg teagaisc cabhrach don scoil, agus gur féidir leis Gearmáinis a mhúineadh go héasca do dhuine ar bith.

Faigh nuashonruithe fíor-ama go díreach ar do ghléas, liostáil anois.

Seans gur mhaith leat iad seo freisin
Athbhreithnithe 1
 1. Gülçin a deir

  Is maith an míniú ar fhorainmneacha pearsanta Béarla, ach d’fhéadfadh na samplaí a bheith beagán níos simplí.

Fág freagra

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.