kamagra Ligeann an fhoirmiú duit feidhmíocht ghnéasach níos airde a dhéanamh d’fhonn ról níos gníomhaí a imirt i d’eispéiris ghnéis.

glóthach kamagra Féadfaidh tú d'fhadhb tógála a réiteach agus freagraí a fháil ar na ceisteanna faoi cad is glóthach kamagra ar ár suíomh

Saol na Leanaí sa Ghearmáin

Tá timpeall 13 milliún leanbh ina gcónaí sa Ghearmáin; is ionann é seo agus 16% den daonra i gcoitinne. Tá an chuid is mó de na leanaí ina gcónaí i dteaghlach ina bhfuil a dtuismitheoirí pósta agus a bhfuil deartháir nó deirfiúr amháin ar a laghad acu. Mar sin, conas a chinntíonn Stát na Gearmáine go maireann leanaí saol maith?

Cúram Ó Aois Óga

Ós rud é go n-oibríonn an mháthair agus an t-athair go ginearálta, tá líon na leanaí i bplandlanna ag dul i méid. Ó 2013 i leith, tá gach leanbh i dteideal go dlíthiúil chun naíolanna ó aois a haon. Téann thart ar 790.000 leanbh faoi bhun trí bliana d'aois chuig cúram lae ag am an lae; tá sé seo níos coitianta i stáit an oirthir ná i stáit an iarthair. Tosaíonn an tréimhse naíolainne ó aois a trí ar a dhéanaí, toisc go bhfuil caidreamh sóisialta rialta tábhachtach d'fhorbairt an linbh.

Ag Scoil is Naoi mBliana

Tosaíonn tromchúis na beatha do leanaí sa Ghearmáin ag aois a sé. Glactar le formhór na bpáistí ar scoil ag an aois seo. Sa scoilbhliain 2018/19 bhí 725.000 leanbh díreach tar éis tosú ar scoil. Is lá tábhachtach do gach duine an chéad lá de shaol na scoile agus déantar é a cheiliúradh sa teaghlach. Faigheann gach páiste mála scoile; tá cás peann luaidhe ann le pinn luaidhe agus cón scoile líonta le candies agus bronntanais bheaga. Tá dualgas ar an nGearmáin freastal ar scoil. Caithfidh gach páiste freastal ar scoil ar feadh naoi mbliana ar a laghad.

Cearta Leanaí a Neartú

Ach ní faoi scoil amháin a bhaineann sé. Mar sin, cén chaoi a bhfuil saol na bpáistí as seo? Tá sé de cheart ag leanaí a bheith ardaithe i dtimpeallacht neamh-fhoréigin, a bhí sa bhunreacht ó 2000 i leith. Ina theannta sin, dhaingnigh an Ghearmáin Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh beagnach 30 bliain ó shin. Leis an gcoinbhinsiún seo, geallann an tír folláine leanaí a chinntiú agus cearta leanaí a chosaint: is é an sprioc ná aire a thabhairt do leanaí agus iad a ardú le dínit. Áirítear leis seo tuairimí na leanaí a urramú agus cur ar a gcumas páirt a ghlacadh i gcinntí. Tá díospóireacht déanta ar an tsaincheist maidir le cearta leanaí a chorprú sa bhunreacht sa Ghearmáin. I gCoinbhinsiún na Comhghuaillíochta, tá sé beartaithe ag an Rialtas Cónaidhme é seo a chur i bhfeidhm anois.

TOSAÍONN ÁR SEIRBHÍS AISTRIÚCHÁIN SAOTHAIR. CHUN TUILLEADH EOLAIS: Aistriúchán Béarla

Naisc Urraithe