Doiciméid chun Víosa Mac Léinn Gearmánach a fháil

Conas víosa mac léinn Gearmánach a fháil? Cad iad na doiciméid a theastaíonn chun víosa mac léinn a fháil? Molaimid duit an t-alt seo a léamh, ina bhfuil comhairle thábhachtach dóibh siúd a chuirfidh isteach ar víosa mac léinn Gearmánach.Tá roinnt pointí le breithniú sula ndéanann tú iarratas ar víosa chun staidéar a dhéanamh in ollscoil sa Ghearmáin. Déanann oifigigh chonsalachta meastóireacht ar iarrthóirí a dhéanann iarratas ar víosa bunaithe ar chritéir éagsúla. Ceann de na cinn is tábhachtaí díobh seo ná an iarrthóir oiriúnach tú.

Glacfaidh oifigigh chonsalachta leat; Do chuid eolais ar an nGearmáinis, ar do chumas airgeadais, ar d’aois, ar do bhliain ardchéime céime agus ar cé chomh feasach is atá tú faoi ​​réir meastóireachta agus cinneadh a dhéanamh ar féidir leat víosa mac léinn a fháil. Cruinniú le hollscoil sa Ghearmáin tabharfaidh sé buntáiste mór duit víosa mac léinn a fháil.

Doiciméid le haghaidh Víosa Mac Léinn na Gearmáine

Seo thíos na doiciméid a theastaíonn chun víosa mac léinn Gearmánach a fháil. Cé gurb iad na doiciméid seo na doiciméid a d’fhógair an chonsalacht, b’fhéidir gur cuireadh cáipéisí eile leo an tráth a léann tú an t-alt seo nó féadfaidh an chonsalacht doiciméid eile a iarraidh ó na doiciméid seo a leanas. Téigh i dteagmháil leis na consalachtaí chun an fhaisnéis is nuashonraithe a fháil.


Foirm iarratais ar víosa a líonadh go hiomlán agus dlí cónaithe 55. Doiciméid bhreise a theastaíonn
Pas ag a bhfuil leathanaigh bhailí agus leordhóthanacha ar feadh na mblianta 1 bliana
Déan fótachóip de na leathanaigh riachtanacha den phas
Dhá ghrianghraf bithmhéadracha cúlra bán a tógadh sa ghealach 6 deireanach
Teastas iontrála ón scoil: Líon na n-uaireanta sa tseachtain agus dátaí tosaithe agus deiridh an chúrsa.
Sampla cláraithe daonra
Deimhniú urscaoilte nó iarchurtha do mhic léinn fireanna
Má tá tú fós i do mhac léinn, gheobhaidh tú teastas mac léinn ó do scoil agus cead scoile má tá tú ag fágáil le linn do thréimhse staidéir (nó teastas do chuid oideachais a reo).
Céimíodh fótachóip den dioplóma a fuarthas ón scoil dheireanach
Fianaise gur féidir leat costais teagaisc agus maireachtála a chlúdach:
* Má tá tú féin agus / nó do theaghlach ag obair, an párolla, an doiciméad deireanach 3 mí atá tú ar saoire ón obair le linn na hoiliúna, an ráiteas iontrála fostaíochta faoi árachas
* Má tá a ngnó féin agat féin agus / nó ag do theaghlach: Nuachtán bunaithe, doiciméad clárlainne trádála, pláta cánach, ciorclán sínithe
* Tiachóga tú féin agus / nó do theaghlaigh (Ba cheart go gclúdódh an méid seo costais mhaireachtála mhíosúla 643 Euro)
* Gníomhais, ceadúnais feithicle
Má chlúdaíonn an mháthair nó an t-athair na costais, ba chóir litir urraithe sínithe a chur san áireamh.
Deimhnithe ó chúrsaí Gearmánacha roimhe seo
Cuir ticéad turas cruinn in áirithe.
30.000 Euro árachas sláinte taistil Schengen cuimsitheach.

Nóta: Seiceáil le do thoil leis na consalachtaí an bhfuil na doiciméid thuas cothrom le dáta.Tráchtaireacht